Friday, May 18, 2012

Permohonan Kemasukan September 2012 Bagi Program Secara Eksekutif & PBJJ di Universiti Kebangsaan Malaysia

Program Siswazah (Doktor Falsafah & Sarjana)

Fakulti
Program yang ditawarkan

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Mod Eksekutif)

Sarjana Ekonomi Islam (Kewangan Islam)
Sarjana Ekonomi Islam (Perbankan Islam)
Sarjana Perakaunan
Fakulti Sains & Teknologi (Mod Eksekutif)
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Mod Eksekutif)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Mod Eksekutif)
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
Fakulti Undang-Undang (Mod Eksekutif)
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Sarjana Harta Intelek
Pusat Perubatan UKM (Cheras) (Mod Eksekutif)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital dan Ekonomi Kesihatan)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Fakulti Pengajian Islam (Mod Blended Learning)
Doktor Falsafah Pengajian Islam
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
Fakulti Pendidikan
Doktor Falsafah Pendidikan


Program Prasiswazah (Sarjanamuda)

Fakulti
Program yang ditawarkan
Fakulti Pengajian Islam (Mod PBJJ)
Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Usuluddin & Falsafah)
Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Syariah)
Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
Sarjanamuda Pengajian Islam Dengan Kepujian (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Mod Eksekutif)
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Kuliah Petang)
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Hujung Minggu)
Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Mod Eksekutif)
Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
Sarjanamuda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengajian Multimedia)

Permohonan dibuka mulai 1 Mei 2012 hingga
30 Jun 2012

Untuk permohonan KLIK SINI

TATACARA PERMOHONANPemohon dikehendaki membuat permohonan kemasukan melalui laman web yang disediakan, kemudian mencetak borang permohonan berkenaan untuk dikemukakan ke UKM bersama-sama maklumat di bawah.SENARAI SEMAKAN BUTIRANSila pastikan bahawa maklumat berikut disediakan sebelum menghantar borang permohonan ke PKP:1,
Sekeping gambar berukuran passport terkini. (Lekatkan di dalam borang permohonan)
2.
Bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor akaun: 12180008810055) di CIMB. Sila tuliskan nama dan nombor kad pengenalan pada slip bank dan sertakan bersama-sama borang permohonan
3.
Satu salinan Ijazah/ Diploma/ Sijil berkaitan akademik termasuk SPM beserta transkrip yang disahkan
4.
Surat tawaran penajaan/pinjaman kewangan/ biasiswa (bagi calon yang mempunyai penaja rasmi sahaja)
5.
Bagi permohonan program Sarjana dan Doktor Falsafah Pengajian Islam, sila lampirkan 'Borang Penyokong' & Kertas Cadangan Tesis/ Projek Penyelidikan' bersama borang permohonan
6.
Borang permohonan hendaklah sampai selewat-lewatnya pada 30 Jun 2012 (Sabtu) ke alamat berikut:

Pengarah
Pusat Kembangan Pendidikan
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor
(U/P : Jabatan Pemasaran & Pembangunan Perniagaan)
7.
Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ ketua jabatan
8.
Semakan Status Permohonan boleh dibuat melalui laman web PKP selepas tiga (3) minggu dari tarikh tutup permohonanSebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi kami:Jabatan Pemasaran & Pembangunan Perniagaan

Tel : 03-8921 5642 / 3546 / 3995 / 5329

Emel : s_adzhar@ukm.my / marketingpkp@ukm.my
0 comments:

Post a Comment