Thursday, November 3, 2011

Jawatan Kosong di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia

PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA

Sejajar dengan tanggungjawab sebagai pemangkin kepada kecemerlangan industri perfileman Malaysia, FINAS berusaha melaksanakan pelbagai transformasi untuk melangkah ke Persada Dunia. Bagi memenuhi matlamat tersebut, FINAS menjemput warganegara Malaysia yang berkelayakan, berpengalaman dan berminat dalam bidang perfileman serta berdedikasi bagi mengisi kekosongan jawatan yang bertaraf pembekal khidmat seperti berikut:


PENGAMBILAN SECARA KONTRAK

1. JAWATAN : PENJAGA JENTERA ELEKTRIK – GRED R17
(1 KEKOSONGAN)

(a) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(b) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/ Tidak Mahir
(c) Taraf Jawatan : KONTRAK
(d) Gred dan Jadual Gaji : Gred R17

P1T1 RM1166.74 – P1T15 RM1981.96

P2T1 RM1218.17 – P2T15 RM2083.39
P3T1 RM1271.11 – P3T15 RM2189.21

(e) Elaun-Elaun : Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) - RM115.00
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) - RM180.00
Bantuan Sara Hidup (BSH) - RM300.00
Bayaran Insentif Perkhidmatan - 10% daripada
Kritikal (BIPK) gaji pokok

2. SYARAT LANTIKAN

(a) Warganegara Malaysia;
(b)Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) Tamat Tingkatan III Sekolah Menengah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan
(ii) Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil AO (Sistem Pepasangan Kilang-Kilang) yang dikeluarkan oleh Jemaah Pemeriksa Elektrik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

3. BIDANG TUGAS

i. Membaiki sebarang kerosakan elektrik dan memulihkan perkakas suis voltan rendah serta membuat ujian elektrik pada setiap masa serta menyelenggara dan memeriksa semua pendawaian, suis, ‘starter panel dan control panel’ serta motor elektrik dan lain-lain yang berkenaan

PENGAMBILAN SECARA PEMBEKAL KHIDMAT
(Melalui satu Perjanjian/Kontrak dari setahun ke setahun

berdasarkan keperluan)

1. JAWATAN: PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN

SYARAT LANTIKAN:

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. (Keutamaan diberi pada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris)
(e) Fee bulanan: RM1,200.00

DESKRIPSI TUGAS:
Bertanggungjawab dalam mengendalikan dengan cekap dan berkualiti semua panggilan telefon, melayani pelanggan/tetamu yang berurusan dengan jabatan secara tertib dan mesra, memberi penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi, membantu pelanggan/tetamu yang berurusan dengan jabatan sehingga isu berbangkit selesai. Merekod dan memantau aduan perkhidmatan sehingga selesai dan memaklumkan kepada pelanggan/tetamu dari semasa ke semasa perkembangan di atas aduan pelanggan/tetamu.

2. JAWATAN: SOUND MIXER

SYARAT LANTIKAN:

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Diploma dalam bidang Kejuruteraan Audio/Bunyi
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
(e) Memiliki Pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam kerja - kerja pengadunan bunyi
(f) Berpengetahuan dalam mengendalikan sebarang mixing console, Daw Nuendo/Protools
(g) Fee bulanan: RM 3,500.00 – 5,000.00
(h) Bilangan kekosongan: 1 Jawatan

DESKRIPSI TUGAS:
Berpengetahuan dalam elemen-elemen bunyi utama iaitu Dialogue/ADR//Voice Over, Ambiance, Sound Effects, Foley dan Muzik. Melaksanakan proses adunan bunyi melibatkan elemen-elemen bunyi utama iaitu Dialogue/ADR//Voice Over, Ambiance,Sound Effects, Foley dan Muzik untuk menghasilkan soundtrack akhir produksi filem. Bertanggungjawab untuk memastikan bunyi dalam sesebuah filem adalah betul dari segi teknikal dan gaya bunyi. Bertanggungjawab untuk mengadun bunyi mengikut piawai (standard) 5.1 Surround sound (Dolby). Bekerjasama rapat dengan Pengarah Filem/Dokumentari/Drama semasa proses adunan bunyi supaya selaras dengan kehendak Pengarah. Bertanggungjawab untuk berbincang dengan pelanggan bagi memenuhi kehendak hasil bunyi yang pelanggan inginkan. Diberi tugas dalam proses penghasilan elemen-elemen utama yang lain iaitu Dialogue/ADR/Voice Over, Foley dan muzik dari masa ke semasa.

3. JAWATAN: DIALOUGE / EDITOR

SYARAT LANTIKAN:

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Diploma dalam bidang Kejuruteraan Audio/Bunyi
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
(e) Memiliki Pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam kerja – kerja berkaitan dubbing
(f) Berpengetahuan dalam mengendalikan sebarang mixing console, Daw Nuendo/Protools

(g) Fee bulanan: RM 2,500.00 – 3,000.00
(h) Bilangan kekosongan: 3 Jawatan

DESKRIPSI TUGAS:
Melakukan penilaian terhadap Original Production sound tracks untuk menentukan kualiti dialog dan membaiki kecacatan yang ada seperti ’clicks’, ’pops’, or ’lip smacks’. Melakukan proses merakam Dialog/ADR/Voice Over bagi Filem, Dokumentari dan Drama. Bekerjasama rapat dengan Pengarah dan para Pelakon semasa sesi ADR. Bertanggungjawab memastikan hasil ADR sempurna dan selaras dengan gambar (lip sync). Diberi tugas dalam proses penghasilan elemen-elemen utama yang lain iaitu Dialogue/ADR/Voice Over, Foley dan muzik dari masa ke semasa.

4. JAWATAN: SOUND DESIGNER

SYARAT LANTIKAN:

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Diploma dalam bidang Kejuruteraan Audio/Bunyi
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
(e) Memiliki Pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam kerja dalam kerja - kerja berkaitan reka bentuk kesan bunyi
(f) Berpengetahuan dalam mengendalikan sebarang mixing console, Daw Nuendo/Protools

(g) Fee bulanan: RM 2,500.00 – 3,000.00
(h) Bilangan kekosongan: 3 Jawatan

DESKRIPSI TUGAS:
Menterjemahkan keperluan sesebuah penghasilan filem dari segi koleksi bunyi (Sound Effects, Ambience, Music) Bekerjasama rapat dengan Pengarah Filem, Dokumentari dan Drama semasa pengahasilan efek bunyi dan muzik supaya selaras dengan kehendak pengarah. Diberi tugas dalam proses penghasilan elemen-elemen utama yang lain iaitu Dialogue/ADR/Voice Over, Foley dan muzik dari masa ke semasa.

5. JAWATAN: FOLEY ARTIST / EDITOR

SYARAT LANTIKAN:

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Diploma dalam bidang Kejuruteraan Audio/Bunyi
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
(e) Memiliki Pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam kerja - kerja merakam dan menyealaras kesan bunyi
(f) Berpengetahuan dalam mengendalikan sebarang mixing console, Daw Nuendo/Protools

(g) Fee bulanan: RM 2,500.00 – 3,000.00
(h) Bilangan kekosongan: 2 Jawatan

DESKRIPSI TUGAS:
Melakukan penilaian terhadap sesebuah Filem, Dokumentari dan Drama bagi menentukan jumlah ’Foley’ yang diperlukan. Menghasilkan Efek bunyi seperti Footsteps, Clothing dan Properties Noises, Paper Movement, Doors Creacking, Dogs Scratching, menggantikan dan menyelaras (sync) efek bunyi dengan gerakan gambar. Diberi tugas dalam proses penghasilan elemen-elemen utama yang lain iaitu Dialogue/ADR/Voice Over, Foley dan muzik dari masa ke semasa.


ALAMAT DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN

(a) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dengan menulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas kiri sampul surat dengan HURUF BESAR dan dialamatkan kepada :

Ketua Pengarah
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Kompleks Studio Merdeka, Jalan Hulu Kelang
68000 Ampang, Selangor
(u.p.: Unit Pengurusan Sumber Manusia)

(b) Tarikh tutup: 15 November 2011

CATATAN AM
(a) Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk
temuduga.

(b) Segala perbelanjaan bagi menghadiri temuduga jawatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

(c) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan/maklumat selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

Borang Permohonan Jawatan di FINAS

0 comments:

Post a Comment